Quạt tháp để bàn ROWENTA VU6210

2,350,000

.
.
.
.