Nồi cơm điện Cuckoo CRP-P0660FD (1,08 lit) và Cuckoo CRP-P1060FD (1,8 lit)

3,999,0004,799,000

.
.
.
.