Bộ nồi Silit Pisa 10

6,100,000

Bộ nồi gồm:

  • 1 Nồi to có nắp kính: Ø 24 cm
  • 1 Nồi cao có nắp kính: Ø 20 cm
  • 1 Nồi thấp có nắp kính: Ø 20 cm
  • 1 Nồi nhỏ có nắp kính: Ø 16 cm
  • 1 Chảo rán có 2 quai cầm 28cm, không nắp
  • 1 Chảo có tay cầm: Ø 24 cm+ 1 nắp kính
  • 1 quánh có tay cầm, không nắp: Ø 16 cm
  • 1 ca đun sữa đun sữa, không nắp: Ø 14,0 cm
  • 1 xửng hấp: Ø 20 cm
Danh mục:
.
.
.
.